Reiki Dünyası

Reiki Dünyası-Reiki və Şəxsi Çevrilməniz-Amuletlər Dünyası

Reiki və Şəxsi Dəyişiklikləriniz

Həyatınızdan xoşbəxt hiss edirsiniz? Harmoniya və sülhün olduğu bir həyatı inkişaf etdirməyə ehtiyac hiss edirsiniz? Sağlam səsə sahib olmaq istəyirsiniz...

Reiki və Şəxsi Dəyişiklikləriniz

Həyatınızdan xoşbəxt hiss edirsiniz? Harmoniya və sülhün olduğu bir həyatı inkişaf etdirməyə ehtiyac hiss edirsiniz? Sağlam səsə sahib olmaq istəyirsiniz...

Reiki Dünyası - Reiki və Meditasiya - Amuletlər Dünyası

Reiki və Meditation

Reiki və Meditasiyanın birləşməsi harmoniya və sülh gətirə bilər. Reiki həyat enerjisi gətirir və meditasiya zehnə harmoniya və dinclik gətirən bir vəziyyətdir...

Reiki və Meditation

Reiki və Meditasiyanın birləşməsi harmoniya və sülh gətirə bilər. Reiki həyat enerjisi gətirir və meditasiya zehnə harmoniya və dinclik gətirən bir vəziyyətdir...

Reiki Dünyası - Reiki Uyğunlaşmaları və Simvollar - Amuletlər Dünyası

Reiki Əlaqələri və Simvolları

Reiki simvolları və uyğunlaşmaları bir qədər köhnə məktəb Reiki ənənəsi hesab olunur və bunlar sirr olaraq saxlanmalı və yalnız Reiki başlatanlara məlum olmalıdır...

Reiki Əlaqələri və Simvolları

Reiki simvolları və uyğunlaşmaları bir qədər köhnə məktəb Reiki ənənəsi hesab olunur və bunlar sirr olaraq saxlanmalı və yalnız Reiki başlatanlara məlum olmalıdır...

Reiki Dünyası - Heyvan Reikisini necə etmək olar - Amuletlər Dünyası

Animal Reiki necə edilir

Animal Reiki çoxumuz üçün qəribədir, çünki biz onları bizim qədər həssas və pis vəziyyətlərə, duyğulara və depressiv mühitə meylli hesab etmirik. Reiki bu...

Animal Reiki necə edilir

Animal Reiki çoxumuz üçün qəribədir, çünki biz onları bizim qədər həssas və pis vəziyyətlərə, duyğulara və depressiv mühitə meylli hesab etmirik. Reiki bu...

Reiki Dünyası Reiki-Amuletlər Dünyası ilə Emosional Bağları kəsir

Reiki ilə mənəvi əlaqələri kəsmək

Kordonlar və ya bağlar insanları bir-birinə bağlayan emosional bağdır. Bu əlaqələri kəsmək o deməkdir ki, biz əlaqə üçün məsul olan enerji kordlarını kəsirik və ya buraxırıq...

Reiki ilə mənəvi əlaqələri kəsmək

Kordonlar və ya bağlar insanları bir-birinə bağlayan emosional bağdır. Bu əlaqələri kəsmək o deməkdir ki, biz əlaqə üçün məsul olan enerji kordlarını kəsirik və ya buraxırıq...

Reiki Dünyası Reiki-Amuletlər Dünyası ilə Doldurulan Obyektlər

Reiki ilə obyektlərin doldurulması

Reiki güclü dozada müalicəvi, müsbət və qoruyucu enerji verir ki, bu da hətta obyektləri doldurmaq və gücləndirmək üçün istifadə edilə bilər. Belə əşyalar ehtiyacı olan insanlara hədiyyə edilə bilər...

Reiki ilə obyektlərin doldurulması

Reiki güclü dozada müalicəvi, müsbət və qoruyucu enerji verir ki, bu da hətta obyektləri doldurmaq və gücləndirmək üçün istifadə edilə bilər. Belə əşyalar ehtiyacı olan insanlara hədiyyə edilə bilər...