Martın Guardian Angels - Özünüzü bilmək istəyirsiniz?

Martın Guardian Angels - Özünüzü bilmək istəyirsiniz?

Mart ayında anadan olsanız, sizi qoruyan qəyyum mələyi bilmək istəyirsinizsə, Mart ayının Qəyyum Mələkləri siyahısındakı mələkləri yoxlayın.
Mart ayının qəyyum mələyini tapdıqda, onun asqın və ya sehrli tumurcuqlarına da baxa bilərsən ki, qəyyum mələyiniz hər zaman sizə yaxın olacaq, sizə dəstək, rahatlıq və qoruma bəxş edə bilər

Rochel - 1-5 mart
Jabamiah - 6-10 mart
Haiaiel - 11-15 mart
Mumiya - 16-20 mart
Guardian Angel Vehuiah - 21-25 mart
Jeliel - 26-30 mart
Sitael - 31 mart - 4 aprel