Archangel Michael nə ilə tanınır?

Archangel Michael nə ilə tanınır?

Archangel Michael, qaranlıq qüvvələrə qarşı Allahın ordusunun lideridir. O, lazım gələrsə, Allahın son müdafiəçisi olacaqdır.

Ən güclü Archangel kimdir?

Ən güclü baş mələk Maykldır. Bəzi mətnlərdə o, “Allahın hüzurunda dayanan böyük şahzadə” kimi də tanınır.
Mikayılın adı İncildə və bir çox başqa dini mənbələrdə bir neçə dəfə çəkilir. Bəziləri onun hətta Yaradılış kitabından Adəm və ya Xanok olduğunu deyirlər. Allaha ilk ibadət edən o idi, başqa mələklər də ondan nümunə götürdülər.

Archangel Michael gücü nədir?

Archangel Michael-ın hər bir mələk varlığı kimi bir çox simvolu və səlahiyyətləri var, lakin onun bir xüsusi gücü var - Allah qarşısında insanlar adından şəfaət, bu o deməkdir ki, o, bütün istəklərimizi Allah qarşısında qoya bilər və onun qarşısında nümayəndəmiz kimi çıxış edə bilər. . Onun adının özü bizə tam olaraq nə etdiyini deyir - onun adı "Allaha bənzəyən kimdir?" və ondan başqa heç kim bizi daha yaxşı təmsil edə bilməz! O, bizim müdafiəçimiz kimi çıxış edir, ona görə də köməyə ehtiyacımız olanda həmişə ona müraciət edə bilərik!

Archangel Michael bütün mələklərin ən böyüyüdür. O, bütün digər mələklərə cavabdehdir. O, Baş mələk Cəbrayıl istisna olmaqla, Allahın Ərşinin qarşısında duran yeganə mələkdir.

Bir çox xristian qoruma, rəhbərlik, sağlamlıq problemləri, məşğulluq problemləri, maliyyə qayğıları və mənəvi maarifləndirmə üçün Archangel Michael-a dua edir.
Baş mələklər inanılmaz güclərə malik günahsız yaradılmış varlıqlardır. Baş mələklər bir çox vəzifələrə cavabdehdirlər, o cümlədən Allahın məxluqlarını yaxşı işlər görməyə istiqamətləndirmək, Şeytan bizi sınadıqda və ya təhlükədə olduğumuz zaman bizi qorumaq üçün yer üzünə baş çəkmək və ya sadəcə bizim qəyyumlarımız və müəllimlərimiz olmaq. Onlardan soruşsanız, həyatınıza möcüzələr gətirə bilərlər.

Michael Əhdi-Ətiqdə Daniel kitabında görünür. Bu kitabda o, Daniel peyğəmbəri ruhani səyahətdə müşayiət edir. Vəhy kitabında o, Yerusəlimdə Əhd sandığının keşiyində dayanır.
Xristian sənətində Maykl qılınc və tərəzi olan bir əsgər və ya döyüşçü kimi təsvir edilmişdir. Ənənəyə görə o, Armageddonda Allahın qüvvələrini Şeytana qarşı aparacaq.