Sigil İşi və Sehrli-Archangel Michael xüsusi Sigil amulet-Amuletlər Dünyası

Archangel Michael xüsusi Sigil amulet

Budur tülkü dünyasının yaratdığı yeni bir dizayn Archangel Michael. Bu, 12 noyabr 2019-cu ildə yaradılan yeni bir gözmuncuğu üçün xüsusi bir dizayndır. Bu dizaynın altındakı xüsusi açılış açarı, latın dilində üst və alt ifadəsi, dairədəki xüsusi bağlayıcı siqnallar, baş mələk Michael tərəfindən əbədi qorunma mənasını verən sonsuzluq simvolu və əlbəttə ki, baş mələklər yuxarıda və mərkəzdə sigil sahibidirlər.

Archangel Michael, xristian, yəhudi və islam ənənələrində, tez-tez baş baş mələk və qorunma, cəsarət və güclə əlaqəli güclü bir ruhani varlıq hesab edilən bir fiqurdur.

Xristian ənənəsində Maykl tez-tez cənnətdə Şeytan və onun ardıcılları ilə döyüşən, onların son məğlubiyyətinə və cənnətdən qovulmasına səbəb olan döyüşçü mələk kimi təsvir edilir. Maykl həm də əsgərlərin, polis məmurlarının və cəmiyyətin digər qoruyucularının himayədarı sayılır.

Xristianlıq, Yəhudilik və İslam ənənələrində Baş mələk kimi tanınan Mikayıl tez-tez bütün baş mələklərin ən güclüsü hesab edilən və qorunma, cəsarət və güc kimi fəzilətlərlə əlaqəli bir fiqurdur.

Maykl xristian ənənəsində tez-tez döyüşçü mələk kimi təsvir edilir. Bu şərhə görə, Mikayıl cənnətdə Şeytan və onun kohortaları ilə vuruşdu, nəticədə onların məğlubiyyəti və səmavi aləmdən qovulması ilə nəticələndi. Maykl həm də orduda, polisdə və cəmiyyəti müdafiə edən digər peşələrdə xidmət edənlərin himayədarı kimi də hörmətlə qarşılanır.

Michael tez-tez yəhudi sənətində şiddətli bir qoruyucu və döyüşçü kimi göstərilir, çünki o, yəhudi ənənəsində İsrailin qoruyucusu hesab olunur.

Mikayıl İslam mədəniyyətində Mikayıl kimi xatırlanır və o, Cəbrayıl (Cəbrayıl), İsrafil və Əzraillə birlikdə dörd baş mələkdən biri hesab olunur. İsrafil müjdə verən mələkdir, Əzrayıl isə bəd xəbər verən mələkdir. Yeməklərin paylanmasına məsul olduğu güman edilir və iman gətirənlərin vəlisi də odur.

Müasir ruhani və sehrli fəaliyyətlərdə Maykl tez-tez çətinliklərlə qarşılaşdıqda qorunma və möhkəmlik təmin etmək üçün çağırılır. Deyilənə görə, o, mənfilikləri aradan qaldırmaq gücünə, eləcə də çətin şəraitdə cəsarət və istiqamət gətirmək qabiliyyətinə malikdir.

Nəticə olaraq, baş mələk Maykl müxtəlif mifoloji və teoloji ənənələrdə qorunma, cəsarət və güclə bağlı olan güclü ruhani varlıqdır. Çətinlik anlarında insanlar onu cəmiyyətin qəyyumu və ya bir fərd olaraq özləri üçün mənəvi bələdçi kimi görmələrindən asılı olmayaraq, tez-tez kömək və istiqamət almaq üçün ona müraciət edirlər.


Bloqa qayıt

Şərh yaz

Nəzərə alın ki, şərhlər dərc edilməzdən əvvəl təsdiqlənməlidir.