Apollonun Çoxlu Üzləri: Yunan Tanrısının Mifoloji Aspektlərini Tədqiq etmək
APOLLO ALLAHLAR YUNAN MİFOLOGİYASI
Apollonun Çoxlu Üzləri: Yunan Tanrısının Mifoloji Aspektlərini Tədqiq etmək

Apollon yunan mifologiyasında ən çox yönlü və çoxşaxəli tanrılardan biri idi. Onun geniş çeşidli assosiasiyaları və atributları onu mürəkkəb və tez-tez ziddiyyətli...

Daha çox oxu
Alekto: Yunan mifologiyasının sarsılmaz qəzəbi
ALEKTO Tanrı YUNAN MİFOLOGİYASI
Alekto: Yunan mifologiyasının sarsılmaz qəzəbi

Yunan mifologiyasında Furilər üç qisas və qisas ilahəsi idi. Bu ilahələrdən biri də amansız Qəzəbli Alekto idi. Alekto həm tanrılar, həm də insanlar tərəfindən qorxan nəhəng bir ilahə idi. O, ilahi qəzəb ilahəsi idi və imici ilə tanınırdı...

Daha çox oxu
Hermes: Yunan Ticarət, Səyahət və Ünsiyyət Tanrısı
ALLAHLAR YUNAN MİFOLOGİYASI HERMES
Hermes: Yunan Ticarət, Səyahət və Ünsiyyət Tanrısı

Hermes ticarət, səyahət və ünsiyyətlə əlaqəli qədim yunan mifologiyasının tanrısıdır. O, Zevs və Mayanın oğlu idi və sürət, hiyləgərlik və zəka simvolu kimi hörmətlə qarşılanırdı. Ticarət tanrısı kimi Hermes tacirlərin, tacirlərin və bu...

Daha çox oxu
Harmoniya: Harmoniya, Razılıq və Sülh Yunan Tanrıçası
Tanrı YUNAN MİFOLOGİYASI HARMONİYA
Harmoniya: Harmoniya, Razılıq və Sülh Yunan Tanrıçası

Harmoniya qədim yunan mifologiyasının harmoniya, uyğunluq və sülh ilə əlaqəli ilahəsidir. O, müharibə tanrısı Aresin qızı idi və Daha çox oxu

Gaia: Yerin və Təbiətin Yunan ilahəsi
GAIA GAYA Tanrı YUNAN MİFOLOGİYASI
Gaia: Yerin və Təbiətin Yunan ilahəsi

Qaya qədim yunan mifologiyasının yer, təbiət və təbii dünya ilə əlaqəli ilahəsidir. O, Yerin özünün təcəssümü idi və hörmətlə qarşılanırdı ...

Daha çox oxu
Hekate: Yunan sehr, cadu və yol ayrıcının ilahəsi
Tanrı YUNAN MİFOLOGİYASI HECATE
Hekate: Yunan sehr, cadu və yol ayrıcının ilahəsi

Hekate qədim yunan mifologiyasının ilahəsidir, sehr, cadugərlik və yol ayrıcları ilə əlaqələndirilir. O, tez-tez həm şəfa vermək, həm də zərər vermək qabiliyyətinə malik güclü və sirli bir fiqur kimi təsvir olunan mürəkkəb və çoxşaxəli bir ilahə idi. Sehr və ağıl ilahəsi kimi...

Daha çox oxu
Helios: Günəş və İşığın Yunan Tanrısı
Allah YUNAN MİFOLOGİYASI SALAMLAR
Helios: Günəş və İşığın Yunan Tanrısı

Helios qədim yunan mifologiyasının günəş, işıq və maarifçiliklə əlaqəli tanrısıdır. O, Titanlar Hyperion və Theia'nın oğlu idi və güc və işıqlandırma simvolu olaraq hörmət edildi. Günəş tanrısı olaraq Helios işığın təcəssümü kimi görünürdü...

Daha çox oxu
Hera: Yunan evlilik ilahəsi və tanrıların kraliçası
Tanrı YUNAN MİFOLOGİYASI HERA
Hera: Yunan evlilik ilahəsi və tanrıların kraliçası

Hera qədim yunan mifologiyasının ilahəsidir, evlilik, doğuş və tanrıların kraliçası ilə əlaqələndirilir. Titanların qızı idi Daha çox oxu

Kalipso: Yunan Ogygia və Temptation ilahəsi
KALİPSO Tanrı YUNAN MİFOLOGİYASI
Kalipso: Yunan Ogygia və Temptation ilahəsi

Kalipso qədim yunan mifologiyasının ilahəsidir, Ogygia adası və ölümlülərin vəsvəsəsi ilə əlaqələndirilir. O, Titan Atlasın qızı idi və cazibədarlığı ilə kişiləri aldada bilən gözəl və cazibədar bir ilahə kimi hörmətlə qarşılanırdı. Tanrıça kimi...

Daha çox oxu
Calliope: Yunan epik poeziya və natiqlik musası
CALLIOPE Tanrı YUNAN MİFOLOGİYASI
Calliope: Yunan epik poeziya və natiqlik musası

Kalliopa qədim yunan mifologiyasının ilahəsidir, epik poeziya, natiqlik və yazı ilə bağlıdır. O, Zevs və Mnemosinenin qızları olan doqquz Musadan biri idi və epik poeziyanın ilhamvericisi və yazıçı və şairlərin ilham mənbəyi kimi hörmətlə qarşılanırdı. Epizodun ilhamvericisi kimi...

Daha çox oxu