Maori Wera Cork arxa gəmisi

€ 8

Maori Wera Cork arxa gəmisi

0 bu maddəyə baxır.
€ 8
Məhsul təsviri
Wera simvolunun balinanın quyruğu kimi şərh edilməsi nəzərdə tutulur. Maorilər üçün balinalar ehtiram yeri və ya tapu idi. İnsanlar okeanla əlaqəli bir tanrının nəslindən olduqları üçün fövqəltəbii olduqlarına inanırdılar. Wera dənizdə olanları qoruyan və eyni zamanda okeanı təmsil edən bir ruhdur.

Bu Maori mantarlı sahil gəmisi sevimli kubok üçün ideal tamamlayıcıdır! Qəhvə süfrənizi və ya komodininizi kubok ləkələrindən və nəmdən qoruyarkən ona rahatlıq bəxş edin. Sahil gəmisi suya və istiliyədavamlıdır və davamlı olmaq üçün tikilmişdir. Özünüz üçün və ya dostlarınız və ailəniz üçün düşünülmüş hədiyyə olaraq alın.

Maori simvollarını Cənubi Sakit okeanda yaşayan müxtəlif Maori qəbilələrinə aid etmək olar. Maori Yeni Zelandiyanın yerli Polineziya xalqıdır. Onlar özlərini “maori” adlandırırlar.
Maorilər Yeni Zelandiyaya ilk dəfə 13-cü əsrin ortalarında, çox güman ki, Şimali Polineziya sahillərindən qayıqla gəliblər. Maorilər fərqli qəbilələrdə yaşayırdılar və kanoe, əkinçilik, balıqçılıq və ovçuluq kimi dinc fəaliyyətlərin üstünlük təşkil etdiyi həyat sürdülər. Təbii sərvətlər azaldıqca, Maorilər şiddətli döyüşçülər mədəniyyətini və inkişaf etmiş silah arsenalını inkişaf etdirdilər. Qəbilələr arasında müharibələr başladı və onlar müdafiə üçün qalalar tikdilər.
Avropalılar 18-ci əsrdən başlayaraq 19-cu əsrə qədər Yeni Zelandiyada daimi yaşayış məntəqələri yaratmağa başladılar. Müstəmləkəçilərin əksəriyyəti Britaniya əsilli idi və yerli əhali dünyanın digər yerlərində olduğu kimi müstəmləkə hakimiyyəti altında da əziyyət çəkirdi. Yeni Zelandiyada maori xalqı azlıq statusuna endirilib. Buna baxmayaraq, bir çox Maori mədəniyyəti, mifologiyası və ənənəsi nəsillərə ötürülür və bu gün də tətbiq olunur.

Müstəmləkəçilikdən əvvəlki Maori xalqının yazılı dili olmadığı üçün bilik və ənənələr nəsillər boyu və ya sənət vasitəsilə şifahi şəkildə ötürülürdü.
Maori mifologiyası təbiət dünyası ilə dərin əlaqəni, həmçinin yaradılış və dirçəliş mövzularını vurğulayır. Maori mədəniyyətində mühüm rol oynayan digər mühüm cəhət Maorilərin əcdadlara hörmət və ehtiramla bağlı whakapapa (şəcərə) təcrübəsidir.
Tanınmış haka, üz döymələri və ağac oymalarını, eləcə də Maori simvolizminin digər formalarını ehtiva edən Maori xalq