Çəkilən xərclərin ödənilməsinin şərtləri

Mən mağazamızda aktivləşdirilmiş amuletlər, üzüklər, yükləmələr və ya digər əşyaların geri qaytarılmasını qəbul etmirəm 

 

Yanlış ölçülərdə üzüklərin sifarişinə görə məsuliyyət daşımırıq. Bizim var burada çevrilmə cədvəli
Dəyişikliklər üçün çatdırıldıqdan sonra 14 gün ərzində mənimlə əlaqə saxlayın
Məhsulları 30 gün çatdırıldıqdan sonra qaytarın
Mən ləğvləri qəbul etmirəm
Sifarişinizlə bağlı bir problem varsa, mənimlə əlaqə saxlamaqdan çəkinməyin.

Aşağıdakı maddələr mübadilə edilə bilməz və ya qaytarılmır
Bu maddələrin təbiətinə görə, zədələnmiş və ya qüsurlu olmadıqda, mən geri qaytarmıram:
Xüsusi sifarişlər
Həssas məhsullar (qida və ya çiçək kimi)
Digital downloads
Səmimi məqalələr (sağlamlıq / gigiyena səbəbləri üçün)